Activitat – Vídeos d’Alella – Coral Joia

Fotos de la projecció del video.

Search

Vídeos enregistrats durant l’acte:

Vídeo 1   

Vídeo 2     

Vídeo 3