Llistat de la col·lecció de porrons

Núm Any Nom Observacions
 01  1975   Porró popular català  Exhaurit
 02  1976  Porrona popular catalana  Exhaurit
 03  1977  Porró popular en vidre bufat – Segle
XVII
 Exhaurit
 04  1978  Porró popular pla en vidre
bufat
 Exhaurit
 05  1979   Porró en vidre bufat  Exhaurit
 06  1980  Porró popular de tres brocs en vidre
bufat
 Exhaurit
 07  1981  Porró popular de broc de dos pams en vidre
bufat
 Exhaurit
 08  1982  Porrona garrafó  Exhaurit
 09  1983  Porró setrill  Exhaurit
 10  1984 Porró “doble” en vidre
bufat
 Exhaurit
 11  1985  Porró segle XVIII en vidre
bufat
 Exhaurit
 12  1986  Porrona quadrada en vidre
bufat
 Exhaurit
 13  1987  Porrona de fantasia en vidre
bufat
 Exhaurit
 14  1988  Porró de taverna en vidre bufat – Segle
XVIII
 Exhaurit
 15  1989  Porró de garver de Vimbodi – Segle
XVIII
 Exhaurit
 16  1990  Porró antic català – Segle
XV
 Exhaurit
 17  1991  Figa del segle XVIII  Exhaurit
 18  1992  Porró popular del segle
XVIII
 Exhaurit
 19  1993   Porró popular del segle XVIII  En existència
 20  1994  Porró popular del segle XVIII (Museu de
Perelada)
 Exhaurit
 21  1995   Porró popular del segle XIX (Museu de
Perelada)
 Exhaurit
 22  1996  Porró popular del segle XVIII  En existència
 23  1997  Porró popular del segle
XIX
 Exhaurit
 24  1998  Porró popular del segle
XX
 Exhaurit
 25  1999  Porró popular del segle XIX  En existència
 26  2000   Porró popular finals segle XVIII  En existència
 27  2001  Porró de l’any  En existència
 28  2002  Porró de l’any  Exhaurit
 29  2003  Porró de l’any  Exhaurit
 30  2004  Porró de l’any  Exhaurit
 31  2005  Porró de l’any  Exhaurit
 32  2006  Porró de l’any  En existència
 33  2007  Porró de l’any  En existència
 34  2008  Porró any Rodoreda  En existència
 35  2009  Porró de nevera  En existència
 36  2010  Porró – àmfora romana en vidre bufat amb
motiu de la Vinalia Rustica
 En existència
37 2011 Porró de l’any  En existència
38 2012 Porró popular del Penedès en vidre bufat
– Segle XX
 En existència