Qui som

HISTÒRIA (d’on venim)
PRESIDENTS
LA NOSTRA JUNTA
ACTIVITATS I SECCIONS
NOTÍCIES
DOCUMENTACIÓ


El Casal d’Alella és una entitat cultural privada que neix a principis dels anys 70 a partir de les inquietuds i anhels de diferents col·lectius del nostre poble per portar a terme activitats culturals, festives i populars en el marc d’una Associació que disposi de local propi. Entre aquestes entitats cal destacar la Societat Cultural i Recreativa La Constància, l’Associació d’Amics d’Alella i l’Associació d’Antics Alumnes de l’Escola Pia.

L’any 1970, gràcies a l’esforç i a la col·laboració desinteressada de moltes persones, s’inicia la construcció del local social Casal d’Alella al carrer de Santa Madrona, uns terrenys que eren propietat de la Hermandad Sindical de Labradores i l’any 1973 es fa efectiva la compra d’aquests terrenys. Encara que els Estatuts del Casal d’Alella no són aprovats fins el 1977, la nova entitat comença a treballar amb empenta des d’un bon començament organitzant pràcticament la totalitat dels actes culturals i festius del poble.

Les activitats més significatives han estat la Festa de la Verema i l’Aplec de l’Arròs. Amb l’arribada dels Ajuntaments democràtics moltes de les competències del Casal les va anar assumint el consistori, no obstant el Casal sempre ha donat suport i col·laborat en la majoria dels actes culturals que els successius consistoris han organitzat.
Durant tots aquests anys la sala del Casal d’Alella ha estat objecte de diferents remodelacions i millores tècniques en funció de les necessitats de cada moment. Tot i així l’evident necessitat d’una profunda renovació d’acord amb la normativa vigent i la necessitat que el poble disposés d’ un equipament cultural digne s’ha plasmat amb l’aprovació per part de l’Ajuntament de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella’, actualment en construcció.

Aquest nou equipament cultural, que tindrà una considerable envergadura i serà un referent indispensable per al poble d’Alella, ha estat possible gràcies a la responsabilitat, implicació i generositat del Casal d’Alella que va cedir (falta posar-hi les hectàrees?)
el terreny desinteressadament a l’Ajuntament perquè pogués portar a terme l’equipament a canvi de (les hectàrees?).
Prèviament, s’havia constituït un Consorci per poder construir l’equipament en l’antic solar al costat de la Vinícola, no obstant l’exorbitant pressupost va fer necessari trobar una altra alternativa.

PRESIDENTS

Isidre Oliveras (1970-1976)
Albert Ferran (1976-1981)
Joaquim Bancells (1981-1985)
Lluís Miñana (1985-1988)
Josep M. Gispert (1988-1995)
Fede Salas (1995-2011)
Jesús Ruíz (2011-2013)
Pablo Martínez (2013-2014)
Alberto García (2014-2016)
Toni Mayol (2016 – actualitat)

LA NOSTRA JUNTA

President – Toni Mayol
Vicepresidenta – Antònia de Gràcia
Secretària – Araceli Carbó
Tresorer – Salvador Martínez
Vocals – Teresa Arenas, Carles Barnadas, Pep Casas, Núria Cornudella, Josep M. Gispert, Jordi Guiral, Laia Rubiés, Teresa Llinàs, Narcís Perich, Toni Ribes i Carme Torras.

Responsables d’edició, correcció, publicació i xarxes socials: Pep Casas, Montse Comas, Jordi Martínez, Toni Mayol, Narcís Perich i Jesús Ruíz.

La renovació de la Junta ha estat aprovada en l’Assemblea ordinària del 20 de juny de 2021 al nostre local social.