Activitats

El Casal ha portat a terme les següents activitats:             

2022

2021

2020

2019

Anterior a 2019

(*) No tenim imatges disponibles d’aquestes activitats