La nostra Junta

President – Toni Mayol
Secretària – Tere Arenas
Tresorer – Txema Roca
Vocals – Pep Casas, Teresa Llinàs, Narcís Perich, Toni Ribes, Laia Rubiés i Anna Salas.

Comissió d’Informació i difusió: Pep Casas, Montse Comas, Jordi Martínez, Toni Mayol, Narcís Perich i Jesús Ruíz. Responsables del manteniment de les nostres xarxes socials i de la imatge corporativa de l’entitat, cartells, propaganda, etc.

La nova Junta va ser escollida unànimement en Assemblea extraordinària de socis i sòcies el 4 d’octubre de 2016. Tal i com va expressar el nou president en el seu discurs, (…) malgrat les complexes etapes que ha viscut l’entitat i el fet de no disposar encara d’un local definitiu, la nova Junta té l’objectiu de potenciar el contacte amb les persones associades perquè puguin participar activament d’aquest nou projecte, eixamplar la base social a través de noves activitats i gestionar amb transparència i generositat aquesta nova etapa perquè mira cap al futur i l’horitzó ha de ser engrescador. <Notícia a la Revista Alella, 27 de novembre de 2016>