La nostra Junta

President – Toni Mayol
Vicepresidenta – Àngels Soler
Secretària – Tere Arenas
Tresorer – Txema Roca
Vocals – Pep Casas,  Pepe Guardia, Teresa Llinàs,  Narcís Perich, Toni Ribes i Anna Salas.

La nova Junta va ser escollida unànimement en Assemblea extraordinària de socis i sòcies el 4 d’octubre de 2016. Tal i com va expressar el nou president en el seu discurs, (…) malgrat les complexes etapes que ha viscut l’entitat i el fet de no disposar encara d’un local definitiu, la nova Junta té l’objectiu de potenciar el contacte amb les persones associades perquè puguin participar activament d’aquest nou projecte, eixamplar la base social a través de noves activitats i gestionar amb transparència i generositat aquesta nova etapa perquè mira cap al futur i on l’horitzó ha de ser engrescador. <Notícia a la Revista Alella, 27 de novembre de 2016>

També treballem amb la ‘Comissió d’Informació i difusió’: Pep Casas, Montse Comas, Pepe Guàrdia, Jordi Martínez, Toni Mayol, Narcís Perich, Jesús Ruíz i Àngels Soler. Responsables del manteniment de les nostres xarxes socials i de la imatge corporativa de l’entitat, cartells, propaganda, etc.