La nostra Junta

President – Toni Mayol
Vicepresidenta – Àngels Soler Vila
Secretària – Tere Arenas
Tresorer – Txema Roca
Vocals – Pep Casas,  Teresa Llinàs,  Narcís Perich, Toni Ribes, Anna Salas i Pep Guardia.

La nova Junta va ser escollida unànimement en Assemblea Extraordinària de socis i sòcies el 4 d’octubre de 2016. Tal i com va expressar el nou president en el seu discurs, malgrat les complexes etapes que ha viscut l’entitat i el fet de no disposar encara d’un local definitiu, la nova Junta té l’objectiu de potenciar el contacte amb les persones associades perquè puguin participar activament d’aquest nou projecte, eixamplar la base social a través de noves activitats i gestionar amb transparència i generositat aquesta nova etapa perquè s’ha de mirar cap al futur i l’horitzó ha de ser engrescador.   Notícia a la Revista Alella, 27 de novembre de 2016