Activitat – Concert Coral Joia i Cor de Rock – 9 de juliol de 2023